Modern Tech
Modern Life

Tại HubCom, Chúng tôi làm Blockchain, AI, Web & Mobile App

CÁC DỊCH VỤ

Mang ý tưởng của bạn ra thế giới

Ý tưởng tuyệt vời mà không thực hiện được thì cũng chỉ là ý tưởng

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các tổ chức, công ty lớn, chúng tôi biết cách tư vấn phát triển ý tưởng của bạn, lập kế hoạch, ước tính chi phí để đưa ý tưởng của bạn ra thế giới.

  1. Tư vấn
  2. Lập kế hoạch
  3. Vận chuyển
  4. Tiếp thị
  5. Hoạt động
7 +
Năm Kinh Nghiệm
50 +
Dự Án
09 +
Khách Hàng
99 %
Hài Lòng
Ic3

Giải pháp công nghệ

Hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân tận dụng công nghệ để đạt được mục tiêu- Cải thiện quy trình và giải quyết các vấn đề cụ thể.

Ic2

Digital Marekting

Tận dụng các phương tiện và chiến lược số hóa nhằm đạt được mục tiêu tiếp thị, tạo nhận thức về thương hiệu, tạo cơ hội tiềm năng, thu hút khách hàng và tăng doanh số.

Ic1

Nhận diện thương hiệu

Là công cụ quan trọng nhằm theo dõi và cải thiện sự nhận diện của thương hiệu trong mắt khách hàng và trên các phương tiện truyền thông

Dự Án

Dự Án Nổi Bật Của Chúng Tôi

HappyLand
46

HappyLand

Fintech, NFT
Future Edu
7

Future Edu

Education
Lux Hotels
5

Lux Hotels

Booking Hotels
Evolve Electronics
10

Evolve Electronics

Electronics
NextBlock
16

NextBlock

Fintech
SmartWare
53

SmartWare

Warehouse

Về chúng tôi

We are expertise

Thiên tài chỉ cần 1% cảm hứng và 99% mồ hôi

Hubcom là một công ty công nghệ hàng đầu, cam kết cung cấp các giải pháp và dịch vụ sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với sự cam kết mạnh mẽ đối với sự xuất sắc và một hồ sơ thành công, chúng tôi đã xây dựng uy tín là một đối tác đáng tin cậy cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp công nghệ tiên tiến.

  1. Giải pháp sáng tạo
  2. Kinh nghiệm qua nhiều ngành
  3. Hồ sơ thành công đã được kiểm chứng
  4. Tiếp cận tập trung vào khách hàng
  5. Học hỏi liên tục

Cảm nhận của khách hàng

Họ nói gì về chúng tôi

Cus

John D.

CEO / QuantumTech Innovations

Working with this software development company has been a game-changer for our business. Their talented team brought our vision to life with a user-friendly and efficient software solution. Their attention to detail and commitment to delivering on time is commendable.

Cus

Susan K.

CEO / NexaWave Solutions

I'm continually impressed by the quality of the software produced by this company. They've helped streamline our processes and improve our bottom line. Their expertise in software development is evident, and they've been a valuable partner in our growth.

Cus

James H.

CEO / HyperFusion Technologies

The software developers at this company are incredibly skilled and innovative. They took the time to understand our unique needs and created a custom software solution that exceeded our expectations. Their ongoing support is also exceptional, ensuring our software runs smoothly.

Cus

David R.

CEO / AstraByte Systems

As a startup founder, I was looking for a software development company that could turn my ideas into reality. This company not only developed a cutting-edge application for us but also provided valuable insights and suggestions throughout the process. Their dedication to our project's success was evident at every step.

Cus

Michelle G.

CEO / SynthoGenix Labs

I've worked with many software development firms over the years, and this company stands out for their professionalism and technical expertise. They delivered our project on time and within budget, and their post-launch support has been outstanding. Highly recommended!

WEB 3.0 TRANSFORMATION

Chuyển đổi doanh nghiệp và gia nhập Metaverse!

Wordpress
Neact Native
Next Js
Net Core
Nest
Aws
Azure
Benance
Ethereum
Google Cloud
Kubernetes
Microsoft