Giới thiệu

Về Hubcom

Mang đến các giải pháp đổi mới cho doanh nghiệp.

Hubcom là một đối tác dịch vụ công nghệ và thiết kế toàn diện trong thời đại số hóa. Chúng tôi giúp doanh nghiệp đổi mới trong khi duy trì các giá trị cốt lõi của họ bằng cách phát triển các sản phẩm kỹ thuật số tiên tiến và thúc đẩy sự hợp tác có giá trị. Quy trình của Hubcom cho phép chúng tôi phát triển ý tưởng một cách nhanh chóng và chính xác, giúp dễ dàng biến chúng thành các giải pháp thực tế.

Software Engineering Services Code On Computer
07 +
Năm Kinh Nghiệm
50 +
Dự Án
09 +
Khách Hàng
99 %
Hài Lòng

Giá Trị

Giải pháp hiện tại - Quyết định tương lai

Là một đội ngũ có nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tin rằng thành công được đảm bảo bằng sự làm việc chăm chỉ và sự cống hiến chung. Chúng tôi coi khách hàng của mình như một phần của đội ngũ trên mỗi dự án, mà không bao giờ đạt được thành công nếu thiếu phản hồi quý báu trong quá trình. Nhờ vào đội ngũ và khách hàng của chúng tôi mà chúng tôi đã đạt được vị trí hiện tại

141 Rotterdam

Dịch Vụ

Chúng tôi là đơn vị hàng đầu được đào tạo để chuyển đổi ngành công nghiệp số

Chuẩn bị tiên phong

Chúng tôi là một đối tác thiết kế và công nghệ toàn diện cho thời đại số hóa. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp đổi mới và duy trì sự liên quan cao đối với khách hàng của họ bằng cách phát triển các sản phẩm kỹ thuật số tiên tiến và thực hiện truyền thông thông minh và có giá trị. Quy trình của chúng tôi cho phép chúng tôi tạo ra các ý tưởng phức tạp một cách nhanh chóng và chính xác, có thể dễ dàng biến chúng thành các giải pháp hoàn chỉnh.

  • Chưa bao giờ có một thời điểm quan trọng hơn để suy nghĩ theo cách mới, đổi mới, đi trước và khai phá.
  • Hãy khám phá Prepare to Pioneer – trải nghiệm số hóa sâu sắc của chúng tôi – và khám phá cách bạn sẽ định hình tương lai.
  • Khám phá hồ sơ tiên phong riêng biệt, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, tạo ra tia sáng của bạn và mở khóa nội dung cá nhân. Hoặc đơn giản khám phá bộ sưu tập đọc quan trọng về những gì ngày mai mang lại.
Ic3

Digital Transform

Giúp doanh nghiệp và cá nhân tận dụng công nghệ để đạt được mục tiêu, cải thiện quy trình và giải quyết các vấn đề cụ thể.

Ic2

Digital Marketing

Tận dụng các phương tiện và chiến lược số hóa khác nhau để đạt được mục tiêu tiếp thị như tạo nhận thức về thương hiệu, tạo cơ hội tiềm năng, thu thập khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

Ic1

Branding & Design

Tạo ra một tác động đáng kể đến sự thành công của doanh nghiệp bằng cách định hình cách mà nó được nhận thức bởi khách hàng mục tiêu.

Lĩnh vực

Không giới hạn lĩnh vực hoạt đông

Pin

Hubcom®/Digital Marketing

Pin

Hubcom®/UX & Design

Pin

Hubcom®/E-Commerce & Platform Development

Pin

Hubcom®/Web & mobile app development

Pin

Hubcom®/Content Marketing

Pin

Hubcom®/Data & AI

Pin

Hubcom®/Branding

Bg About
Wordpress
Neact Native
Next Js
Net Core
Nest
Aws
Azure
Benance
Ethereum
Google Cloud
Kubernetes
Microsoft