hotel-lux

Lux Hotels

Đánh giá:

Vote this portfolio

Lux Hotels một chuỗi khách sạn hàng đầu định nâng cấp hệ thống đặt phòng trực tuyến để xử lý một lượng lớn yêu cầu từ khách hàng Họ cần một nền tảng có hiệu suất cao có khả năng mở rộng và chống lỗi có khả năng obsụ phục 1 triệu yêu cầu đặt phòng...

Client

Lux Hotels

Vấn Đề

 • Thiết kế và triển khai một kiến trúc Microservices để đạt tính linh hoạ và khả năng mở rộng.
 • Phát triển một trang web và ứng dụng di động thân thiện với người dùng cho khách hàng.
 • Tạo một hệ thống backend mạnh mẽ để quản lý đặt phòng, giá cả và tình trạng phòng.
 • Triển khai cập nhật thời gian thực về tình trạng phòng và xác nhận đặt phòng.
 • Đảm bảo xử lý thanh toán an toàn và bảo vệ dữ liệu khách hàng.
 • Cho phép nhân viên khách sạn quản lý đặt phòng và phân bổ phòng một cách hiệu quả.
 • Triển khai một hệ thống đề xuất (Recommendation) để đưa ra gợi ý đặt phòng cá nhân.
 • Giám sát và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống để đảm bảo tính sẵn sàng cao.

Các tính năng chính:

 • Kiến trúc Microservices: Hệ thống modul với các Microservices độc lập cho đặt phòng, thanh toán, đặt trước và gợi ý đặt phòng.
 • Giao diện thân thiện với người dùng: Trang web và ứng dụng di động đáp ứng và dễ sử dụng cho khách hàng và nhân viên khách sạn.
 • Cập nhật tình trạng phòng thời gian thực: Cập nhật ngay lập tức tình trạng phòng và xác nhận đặt phòng.
 • Thanh toán an toàn: Tích hợp với cổng thanh toán an toàn để thực hiện giao dịch của khách hàng.
 • Bảng điều khiển quản trị: Một bảng điều khiển dành cho nhân viên khách sạn để quản lý đặt phòng, kiểm tra vào và phân bổ phòng.
 • Hệ thống đề xuất: Các gợi ý cá nhân dựa trên sở thích của người dùng và dữ liệu lịch sử.
 • Tính sẵn sàng cao: Khả năng mở rộng và khả năng chống lỗi để xử lý 1 triệu yêu cầu hàng ngày.
 • Phân tích dữ liệu: Công cụ giám sát và phân tích dữ liệu để tối ưu hóa hiệu suất.

Công nghệ

 • Microservices: Sử dụng Node.js với Express.js, Docker, và Kubernetes để triển khai và quản lý các container.
 • Giao diện người dùng: Sử dụng React.js cho trang web và React Native cho ứng dụng di động.
 • Cơ sở dữ liệu: Sử dụng MongoDB để lưu trữ dữ liệu đặt phòng và người dùng, và Redis để lưu trữ tạm thời.
 • Xử lý thanh toán: Tích hợp với các cổng thanh toán tiêu chuẩn trong ngành.
 • Lưu trữ đám mây: Sử dụng AWS để mở rộng, cân bằng tải và phục hồi sau thảm họa.
 • Học máy: Sử dụng Python và TensorFlow cho các thuật toán đề xuất cá nhân.

Thách Thức

 • Đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng để xử lý một triệu yêu cầu hàng ngày.
 • Phối hợp các microservices để đảm bảo giao tiếp liền mạch và tính nhất quán của dữ liệu.
 • Quản lý thanh toán an toàn và hiệu quả cho đặt phòng.
 • Xử lý cập nhật tình trạng phòng thời gian thực và xác nhận đặt phòng.
 • Cá nhân hóa các đề xuất dựa trên dữ liệu người dùng.

Kết Quả

Dự án “Hệ thống đặt phòng khách sạn với kiến trúc Microservices cao cấp” đã dẫn đến một nền tảng đặt phòng dễ mở rộng, hiệu suất cao và thân thiện với người dùng cho Lux Hotels. Hệ thống đã thành công trong việc xử lý 1 triệu yêu cầu đặt phòng hàng ngày, đồng thời cải thiện sự hài lòng của khách hàng và doanh thu. Hệ thống đề xuất đã đóng góp vào việc tăng số lượng đặt phòng và trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng.

Bài Học Đạt Được

 • Thực hiện hiệu quả của kiến trúc Microservices để mở rộng và bảo trì.
 • Đáp ứng yêu cầu về hiệu suất cao với 1 triệu yêu cầu hàng ngày.
 • Nâng cao trải nghiệm người dùng và đề xuất cá nhân hóa.
 • Tăng cường doanh thu và sự hài lòng của khách hàng cho Lux Hotels.
 • Dự án trong lĩnh vực đặt phòng khách sạn này thể hiện sự chuyên nghiệp của công ty phần mềm trong việc xây dựng một nền tảng phức tạp, có khả năng mở rộng và xử lý lưu lượng lớn bằng cách sử dụng kiến trúc Microservices. Nó thể hiện khả năng của họ trong việc kiến trúc Microservices, cập nhật thời gian thực và đề xuất cá nhân hóa để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của ngành công nghiệp khách sạn.
8
Wordpress
Neact Native
Next Js
Net Core
Nest
Aws
Azure
Benance
Ethereum
Google Cloud
Kubernetes
Microsoft