Happyland Finance

HappyLand

Đánh giá:

Vote this portfolio

HappyFarm có mục tiêu tạo ra một nền tảng game blockchain độc đáo kết hợp giữa game và quyền sở hữu bất động sản thông qua các phiên bản không thể thay thế NFTs Mục tiêu của dự án là mang lại trải nghiệm chơi game độc đáo cho người dùng đồng thời...

Client

HappyFarm

Happyland Finance

Project Scope

 • Thiết kế và triển khai kiến trúc dựa trên dịch vụ siêu nhỏ (microservices) cho nền tảng game.
 • Phát triển một hệ sinh thái game dựa trên blockchain với nhiều trò chơi khác nhau.
 • Cho phép người dùng mua, giao dịch và sở hữu tài sản bất động sản ảo dưới dạng NFT.
 • Triển khai một cơ sở hạ tầng blockchain an toàn để quản lý tài sản.
 • Tạo một thị trường để giao dịch các tài sản bất động sản ảo dưới dạng NFT.
 • Thiết kế và phát triển giao diện chơi game thân thiện với người dùng.
 • Đảm bảo tính sẵn có cao, khả năng mở rộng và hiệu suất.
 • Tích hợp các hợp đồng thông minh blockchain cho quyền sở hữu tài sản và giao dịch.

Tính Năng

 • Kiến trúc Microservices: Hệ thống modul với các dịch vụ siêu nhỏ cho trò chơi, quản lý tài sản, hồ sơ người dùng và giao dịch.
 • Blockchain: Sử dụng công nghệ blockchain cho quyền sở hữu tài sản bất động sản dưới dạng NFT và các tài sản trong game.
 • NFT Bất động sản ảo: Người dùng có thể mua, bán và giao dịch tài sản bất động sản ảo dưới dạng NFT trên blockchain.
 • Hệ sinh thái Game: Nhiều trò chơi dựa trên blockchain trong nền tảng.
 • Giao diện Thân thiện với Người dùng: Một giao diện chơi game trực quan và đáp ứng.
 • Hợp đồng Thông Minh: Triển khai các hợp đồng thông minh blockchain để quản lý quyền sở hữu tài sản và giao dịch an toàn.
 • Thị trường: Một thị trường cho người dùng mua bán các tài sản bất động sản ảo dưới dạng NFT.

Công Nghệ

 • Microservices: Node.js với Express.js, Docker và Kubernetes để quản lý các container.
 • Blockchain: Ethereum cho NFTs và Solidity cho phát triển hợp đồng thông minh.
 • Gaming Development: Unity cho phát triển trò chơi.
 • Cloud Hosting: AWS cho tính mở rộng, cân bằng tải và cơ sở hạ tầng blockchain.
 • Security: Mã hóa, tính không thể thay đổi của blockchain và tích hợp ví an toàn.
 • UI/UX Design: Giao diện chơi game thân thiện với người dùng cho các trò chơi khác nhau.

Thách Thức

 • Sử dụng Microservices nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu
 • Phát triển hợp đồng thông minh blockchain cho quyền sở hữu bất động sản ảo.
 • Đảm bảo tính bảo mật và tính không thể thay đổi của các giao dịch blockchain.
 • Tích hợp blockchain với các hệ thống game và giao diện người dùng.
 • Quản lý một thị trường để giao dịch NFT tài sản bất động sản ảo.

Đầu ra

Dự án “HappyLand – Nền tảng Game Blockchain tích hợp Bất động sản dưới dạng NFT” đã mang lại một nền tảng game đầy sáng tạo và hấp dẫn, cho phép người dùng đầu tư vào tài sản bất động sản ảo thông qua NFT. Sự kết hợp của công nghệ blockchain, kiến trúc dịch vụ siêu nhỏ và nhiều trò chơi khác nhau đã thu hút một lượng người dùng ngày càng tăng. Người dùng đã thích cả trải nghiệm chơi game và cơ hội sở hữu và giao dịch tài sản bất động sản ảo.

Kinh nghiệm

 • Thành công trong việc triển khai dịch vụ siêu nhỏ để tăng tính mở rộng và linh hoạt.
 • Tích hợp blockchain cho quyền sở hữu bất động sản dưới dạng NFT.
 • Trải nghiệm game độc đáo và hấp dẫn.
 • Sự tăng trưởng trong tương tác của người dùng và quyền sở hữu tài sản trong nền tảng.
49
Wordpress
Neact Native
Next Js
Net Core
Nest
Aws
Azure
Benance
Ethereum
Google Cloud
Kubernetes
Microsoft