Smart Storage Eu

SmartWare

Đánh giá:

Vote this portfolio

Smart Storage đã khởi đầu việc tạo ra một hệ thống quản lý kho tiên tiến để tối ưu hóa quản lý tồn kho tối giản hoá hoạt động và nâng cao hiệu quả cho các kho hàng có kích thước khác nhau Dự án này tập trung vào việc phát triển một giải pháp có khả...

Client

Smart Storage

Phạm Vi Công Việc

 • Thiết kế và triển khai một kiến trúc dựa trên microservices cho hệ thống quản lý kho.
 • Phát triển hệ thống toàn diện cho việc theo dõi tồn kho, quản lý đơn hàng và vận chuyển.
 • Triển khai phân tích dữ liệu thời gian thực để dự đoán và tối ưu hóa tồn kho.
 • Tạo các bảng điều khiển thân thiện với người dùng dành cho quản lý kho và nhân viên.
 • Cho phép tích hợp mượt mà với các hệ thống bên ngoài và các nền tảng thương mại điện tử.
 • Đảm bảo biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu và kiểm soát truy cập.
 • Cung cấp khả năng mở rộng để phục vụ các kho hàng có kích thước khác nhau.
 • Cung cấp giám sát hệ thống và cảnh báo để giải quyết vấn đề một cách chủ động.

Tính Năng

 • Microservices Architecture: Hệ thống modul với các microservices cho quản lý tồn kho, xử lý đơn hàng, báo cáo và nhiều chức năng khác.
 • Theo dõi tồn kho: Theo dõi thời gian thực về mức tồn kho, vị trí và tình trạng.
 • Quản lý đơn hàng: Quy trình xử lý đơn hàng, việc chọn hàng và đóng gói hiệu quả.
 • Phân tích dữ liệu: Phân tích nâng cao cho việc dự báo nhu cầu, tối ưu hóa tồn kho và phân tích xu hướng.
 • Giao diện thân thiện với người dùng: Bảng điều khiển trực quan dành cho quản lý kho và nhân viên.
 • Tích hợp: Tích hợp mượt mà với các hệ thống bên ngoài và các nền tảng thương mại điện tử.
 • Bảo mật: Biện pháp bảo mật mạnh mẽ, bao gồm mã hóa dữ liệu và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò.
 • Khả năng mở rộng: Khả năng mở rộng để phục vụ các kho hàng có kích thước khác nhau.

Công nghệ:

 • Microservices: Sử dụng Node.js với Express.js, Docker và Kubernetes để triển khai và quản lý các container.
 • Cơ sở dữ liệu: Sử dụng PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu tồn kho và giao dịch.
 • Analytics: Tích hợp với các nền tảng phân tích dữ liệu để phân tích xu hướng.
 • Cloud Hosting: Sử dụng AWS để mở rộng, cân bằng tải và bảo mật dữ liệu.
 • Security: Sử dụng mã hóa, kiểm soát truy cập và các công cụ giám sát.
 • Integration: Tích hợp qua API với các hệ thống bên ngoài và các nền tảng thương mại điện tử.

Thách thức

 • Phối hợp các microservices để đảm bảo giao tiếp liền mạch và tính nhất quán của dữ liệu.
 • Đồng bộ dữ liệu thời gian thực để theo dõi tồn kho chính xác.
 • Xử lý quy trình xử lý đơn hàng phức tạp và vận chuyển.
 • Đảm bảo bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy định của ngành.
 • Khả năng mở rộng để phục vụ các kho hàng có kích thước và yêu cầu khác nhau.

Kết quả

Hệ thống quản lý kho SmartWare hiệu quả và thành công trong việc:

 • Cung cấp một giải pháp cho các kho hàng để tối giản hoá hoạt động
 • Tối ưu hóa quản lý tồn kho và ra quyết định dựa trên dữ liệu
 • Theo dõi thời gian thực và các công cụ phân tích đã đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí

Bài Học Kinh Nghiệm

 • Thành công trong việc triển khai Microservices để có khả năng mở rộng và tính modul.
 • Nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong hoạt động kho hàng.
 • Cải thiện quản lý tồn kho thông qua theo dõi thời gian thực và phân tích dữ liệu.
 • Tăng sự hài lòng của khách hàng và tiết kiệm chi phí cho khách hàng kho hàng.
 • Dự án quản lý kho hàng này thể hiện sự chuyên nghiệp của Smart Storage trong việc phát triển giải pháp phức tạp, có khả năng mở rộng và dựa trên dữ liệu bằng cách sử dụng kiến trúc microservices. Nó nhấn mạnh khả năng của họ trong thiết kế kiến trúc, đồng bộ dữ liệu thời gian thực và giao diện thân thiện với người dùng trong ngữ cảnh quản lý kho hàng.
52
Wordpress
Neact Native
Next Js
Net Core
Nest
Aws
Azure
Benance
Ethereum
Google Cloud
Kubernetes
Microsoft